Poland

Job opportunities

Możliwości pracy w nowych technologiach w Polsce i w Europie. Prognozy zatrudnienia na przyszłym rynku pracy.

1. E-Skills Raport KE. Niniejsza broszura zawiera przede wszystkim główne ustalenia i wnioski na temat wymiaru międzynarodowego e-umiejętności i wpływu globalizacji na miejsca pracy w sektorze cyfrowym w Europie. Treść dokumentu obejmuje również aktualną analizę oraz konkretne i ambitne zalecenia. Kwestia kapitału ludzkiego, a w szczególności program w zakresie e-umiejętności są sprawą o kluczowym znaczeniu strategicznym we wszystkich krajach na świecie. Komisja Europejska i rządy poszczególnych krajów muszą w dalszym ciągu aktywnie działać w tym zakresie.

 https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/e-skills-raport-ke.pdf

2. E-Skills a praca w Europie. Celem tego badania jest monitorowanie podaży i popytu na e-umiejętności w Europie oraz przeprowadzenie analizy porównawczej krajowych inicjatyw ustawodawczych i wielostronnych partnerstw w Unii Europejskiej. Raport zawiera analizę rozwoju podaży i popytu w ciągu ostatnich dziesięciu lat, w celu uzyskania podstaw dla:
• zrozumienia wpływu inicjatyw wprowadzonych na poziomie UE oraz
poszczególnych krajów od 2007 roku;
• zaproponowania środków zaradczych tam, gdzie jest to koniecznie oraz
• określenia skutecznych metod wspierania wielostronnych partnerstw,
aby zmniejszyć deficyt e-umiejętności, a także braki i rozbieżności w tym
zakresie.

 https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/eskills-a-praca-w-europie.pdf

3. Prezentacja Deniz Sungurlu, Managera CSR (Corporate Social Responsibility-Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), Cisco Turcja. Prezentacja w języku angielskim.

 https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/cisco.pdf

4. Cisco net academy- Znajdziesz tu informacje o programie Cisco Networking Academy w Polsce, aktualności, wiadomości i zaproszenia dla słuchaczy i absolwentów programu. Będziesz mógł przeszukać oferty pracy, przejrzeć porady naszych specjalistów związane przygotowaniem się do kariery zawodowej, sprawdzić oferty webinarów i spotkań organizowanych przez Cisco dla studentów programu. Dowiesz się również, jakie sukcesy osiągają absolwenci programu i jak możesz wykorzystywać kompetencje zdobyte w ramach kursów Cisco NetAcad.

https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/cisco-netacademy.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s