Poland

Calendar of Events

1. Światowy Dzień Kobiet w ICT- Akcja „Girls in ICT Day” to światowy dzień organizowany przez International Telecommunication Union (ITU – Międzynarodowa Organizacja ICT, http://girlsinict.org), organizację ONZ, zajmującą się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. W tym dniu firmy telekomunikacyjne i agencje rządowe zapraszają studentki i uczennice liceów do udziału w sesjach i prezentacjach poświęconych karierze w branży ICT. Branża ICT najczęściej kojarzona jest jako typowo męska. Dlatego też spotkania takie mają na celu zachęcić uczennice szkół ponadpodstawowych (akcja skierowana jest do dziewcząt w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat) do wyboru ścisłych kierunków studiów, a w przyszłości kariery w branży informacyjno-komunikacyjnej. Światowy Dzień Kobiet w ICT będziemy obchodzić zapraszając maturzystki i studentki politechnik do aplikowania do programu stypendialnego “Nowe technologie dla dziewczyn”. Bo dzięki oferowanemu w jego ramach wsparciu merytorycznemu i finansowemu będą one mogły mieć faktyczny wpływ na tworzenie nowych technologii.

https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/girls-in-ict-day-w-cisco-systems-poland.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s