Poland

Posibilites to study ict

FRANCJA
Możliwości kształcenia w Europie: w języku francuskim ENSEIRB-MATMECA, Graduate School of Engineering is a public Grande Ecole training engineers with skills required to design complex systems such as information systems, telecommunications networks, space and aeronautics, and energy production systems.
ENSEIRB-MATMECA, Graduate School of Engineering to publiczna Grande Ecole szkoląca inżynierów w umiejętności niezbędne do projektowania złożonych systemów, takich jak systemy informatyczne, sieci telekomunikacyjnych, przestrzeni i aeronautyki i systemów wytwarzania energii.
Więcej informacji na stronie szkoły: http://www.enseirb-matmeca.fr

WŁOCHY
Możliwości kształcenia w Europie: W języku polskim plus w pięciu innych!
Więcej informacji na stronie szkoły: http://www.uninettunouniversity.net/pl/informazioni.aspx.

Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny Uninettuno został powołany do życia dekretem Ministra Edukacji z dnia 15 kwietnia 2005 r. Ma prawo do nadawania tytułów akademickich licencjata, magistra i doktora oraz do prowadzenia studiów podyplomowych.

Organizacja UTIU. UTIU powstał w oparciu o model dydaktyczny NETTUNO – Network per l’Università Ovunque. Jest to konsorcjum 43 uniwersytetów włoskich i zagranicznych, dzięki którym, od 1992 r., tysiące studentów ukończyło studia uczestnicząc w lekcjach za pomocą przekazu telewizyjnego i Internetu. Obecnie, większość tych uniwersytetów udostępnia UTIU struktury tj. laboratoria do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych, biblioteki, sale komputerowe i sale egzaminacyjne. UTIU powstał w oparciu o międzynarodowej sławy projekt Med Net’u (Mediterranean Network of Universities), który jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Eumedis, mającego celu utworzenie Uniwersytetu Euro-śródziemnomorskiego kształcącego na odległość. W ramach Med Net’u, dzięki wsparciu przez rządy krajów partnerskich, powstała sieć 31 uniwersytetów z 11 krajów z obszaru Euro-śródziemnomorskiego (Algieria, Egipt, Francja, Jordania, Grecja, Włochy, Liban, Maroko, Syria, Tunezja i Turcja).
Jak się studiuje. Cały proces nauczania i przyswajania wiedzy odbywa się drogą internetową. Na portalu http://www.uninettunouniversity.net dostępna jest cyberprzestrzeń dydaktyczna, gdzie profesorowie prowadzą wykłady a studenci przyswajają wiedzę w kilku językach: włoskim, francuskim angielskim i arabskim, obecnie już też w języku polskim. Dzięki Internetowi student ma bezpośredni dostęp do wykładów, produktów multimedialnych, materiałów dydaktycznych, może wykonywać ćwiczenia, sprawdzać swoją wiedzę, zdawać egzaminy, ma także dostęp do tutoringu online, forum, chatu i stron tematycznych Wiki.
Cyberprzestrzeń Dydaktyczna. Zajęcia akademickie w Internecie odbywają się w makroprzestrzeni WEB zwanej cyberprzestrzenią dydaktyczną, gdzie realizowany jest cały proces nauczania. Dostęp do tej zakładki jest możliwy po otrzymaniu loginu i hasła i jest on odpowiednio dostosowany dla profesorów, tutorów i studentów. Te trzy kategorie użytkowników mają dostęp do tych samych informacji dotyczących poszczególnych przedmiotów. W czasie całego roku akademickiego, profesorowie i tutorzy mogą modyfikować lub zmieniać materiały dydaktyczne jak również dodawać nowe, podczas gdy studenci mają dostęp do indywidualnego konta, na którym mogą umieszczać materiały, informacje oraz osobiste notatki.
Student ma dostęp: do strony wykładowcy danego przedmiotu; do strony tutora.
Strona Web studenta. W cyberprzestrzeni dydaktycznej każdy student ma swoje konto, które zawiera: indywidualny plan dydaktyczny; notatnik, który pozwala na wizualizację terminów spotkań ustalonych przez tutora, “Moje wykłady na dzisiaj w telewizji” oraz wizualizację ramówki wideo wykładów, które będą transmitowane na kanale satelitarnym. Na swoim koncie student może kontrolować własny proces kształcenia.
Przestrzeń dydaktyczna. Na stronie wykładowcy danego przedmiotu i na stronie tutora znajduje się wydzielona przestrzeń dydaktyczna, gdzie umieszczane są materiały składające się na poszczególne kursy.
Wideoteka: Punktem wyjścia w procesie nauczania są cyfrowe wideo-wykłady. Każdy wideo-wykład jest podzielony na poszczególne tematy i indeksowany, co daje studentowi możliwość wysłuchania zarówno całego wykładu, jak również możliwość wyboru tylko jednego tematu, w celu pogłębienia swojej wiedzy z danego zakresu. Każdy poszczególny temat połączony jest multimedialne i za pomocą hiperłączy z książkami, dokumentami, artykułami, tekstami ćwiczeń, wirtualnymi laboratoriami, wybraną bibliografią, oraz stronami Web zawierającymi linki i materiały wybrane przez wykładowców i tutorów.
Wirtualne laboratorium: Jest to miejsce, w którym student w oparciu o metodę “learning by doing” łączy teorię z praktyką.
Ćwiczenia on-line: W tej zakładce umieszczone są interaktywne ćwiczenia on-line, połączone z tematami wideo-wykładów.
Tutoring on-line/wirtualna sala: Wszyscy studenci podzieleni są na klasy liczące od 20 do 30 osób. Zaawansowany system nadzoru jakościowego i ilościowego, pozwala na stałe monitorowanie procesu przyswajania wiedzy każdego ze studentów, dzięki czemu możliwe jest zindywidualizowanie programu nauczania.
Tutoring na odległość może odbywać się: w sposób synchroniczny za pomocą czatu, wideo-czatu oraz systemów audio i wideo konferencji aktywnych w cyberprzestrzeni dydaktycznej, jak również trójwymiarowej sali wykładowej działającej na wyspie wiedzy w ramach profilu UTIU na Second Life; w sposób diachroniczny poprzez narzędzia tj.: forum, wiki i social netework.
Wirtualna sala jest miejscem, gdzie następuje bezpośrednia interakcja pomiędzy profesorami, tutorami i studentami, gdzie następuje wymiana wiedzy.
W wirtualnej sali odbywają się rozmowy, interaktywne ćwiczenia praktyczne, zdalne egzaminy. Nauka odbywa się na zasadzie współpracy.
Wirtualna sala wykładowa na wyspie wiedzy UNINETTUNO na Second Life. Na wyspie wiedzy UNINETTUNO (Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego) awatary studentów i awatary profesorów/tutorów spotykają się w trójwymiarowym świecie Second Life. W sali tej odbywają się ćwiczenia praktyczne, egzaminy, wideo konferencje i zajęcia praktyczne kierowane przez awatary wykładowców/tutorów. Studenci i wykładowcy tworzą wiedzę i dzielą się nią nieustannie z osobami należącymi do różnych sfer politycznych, kulturalnych i różnych religii, prowadzą dialog i poznają różnice kulturowe a także uaktywniają procesy socjalizacyjne i tworzą nową wiedzę.
Czat, Forum, Wiki i Social Network. Dzięki tym narzędziom tworzą się wirtualne społeczności edukacyjne. Podczas całego procesu studiów organizowane są czaty tematyczne, fora dyskusyjne, Wiki i Social Network, gdzie studenci zadają pytania, wyrażają opinie i dyskutują na tematy związane z programem nauczania. W tych wirtualnych przestrzeniach łączą się inteligencje, następuje wymiana i przyswajanie wiedzy. Kultury i idee wykładowców, tutorów i studentów z różnych krajów na świecie konfrontują się w nieustannym procesie wzajemnej wymiany.
Kadra naukowo-dydaktyczna. Wszyscy wykładowcy UTIU, prowadzący wideo-wykłady i będący autorami wielu materiałów dydaktycznych, są profesorami uniwersyteckimi o światowej sławie, pochodzą z prestiżowych uniwersytetów zarówno włoskich, jak i zagranicznych. Profesorowie uniwersyteccy, naukowcy i eksperci są wykładowcami i tutorami, którzy kierują procesem przyswajania wiedzy naszych studentów.

TURCJA
Możliwości kształcenia w języku angielskim.
Uniwersytet Techniczny-Department Inżynierii Komputerowej w Istanbule. Następujące programy nauczania są zarządzane przez wydział Komputerów i Informatyki:
• Inżynieria Komputerowa (%30 w języku angielskim lub 100% w jęz. angielskim)
• Inżynieria Systemów Informatycznych (100% w jęz. angielskim)
Programy magisterskie:
• Inżynieria Komputerowa
• Informatyka
• Technologie Informacyjne
Partnerzy projektu spotkali się z Dziekanem Wydziału i poznali różne programy badawcze prowadzone przez Departament badań.
Więcej informacji na stronie szkoły: http://www.bb.itu.edu.tr/en/education

SPAIN
Santiago se Compostela University http://www.usc.es/en/perfis/internacional/
The University of Santiago de Compostela – USC (Galician: Universidade de Santiago de Compostela – USC, Spanish: Universidad de Santiago de Compostela – USC) is a public university located in the city of Santiago de Compostela, Galicia, Spain. A second campus is located in Lugo, Galicia. It is one of the world’s oldest universities in continuous operation.[4]
The university traces its roots back to 1495, when a school was opened in Santiago.[5] In 1504, Pope Julius II approved the foundation of a university in Santiago but “the bull for its creation was not granted by Clement VII until 1526”.[6] In 1555 the institute began to separate itself from strictly religious instruction with the help of Cardinal Juan Álvarez de Toledo and started to work towards developing other academic fields, including the emerging science fields.
Today the university’s facilities cover more than 1,300,000 square meters (~320 acres). In terms of human resources, the university has more than 2,000 teachers involved in study and research, over 42,000 students, and more than 1,000 people working in administration and services. Moreover, in 2009, the University received the accreditation of Campus of International Excellence by the Ministry of Education (Spain), recognising USC as one of the most prestigious universities in Spain.
The university ranks 5th in Spain’s best universities ranking by Complutense University of Madrid and IAIF and 4th amongst public universities. (Wikipedia).
The University of Vigo (Galician: Universidade de Vigo) is a public university located in the city of Vigo, Galicia, Spain. There are three campuses:
• Lagoas-Marcosende, between the municipalities of Vigo and Mos;
• A Xunqueira, in Pontevedra;
• As Lagoas, in Ourense;
Considered the most technical of the universities of Galicia, it offers engineer degrees in Mining, Telecommunications, Computer Science and Industrial Engineering.
Prestigious centers in the University include the Department of Translation and Linguistics offering a degree in Translation and Interpreting majoring in English or French as second languages, which is the only Degree course in Galicia taught entirely in Galician or Spanish as well as Private investigator and Security, and Sea Sciences (Oceanography and others).
Wicej informacji na stronie szkoly http://www.uvigo.gal/

POLSKA – Politechnika Rzeszowska – https://portal.prz.edu.pl/

Prezentacje podczas wizyty partnerów na PRZ

https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/08/presentation-rzeszow-university-of-technology.pdf

https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/08/prezentacja-prz.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s