Poland

Knowing Yourself

Poznaj siebie.

1. Dziewczynki i chłopcy w Cyfrowej Szkole. Stereotypy a technologie informacyjno-komunikacyjne.
Często słyszymy, że współcześnie stereotypy nie są już aż tak silne jak kiedyś. Być może część z nich zatarła się nieco i wynikające z nich role płciowe nie są już tak sztywno wyznaczone. Warto jednak pamiętać, że nikt z nas nie jest wolny od stereotypowego, uproszczonego obrazu świata, w którym chłopcy są zazwyczaj bar-dziej „techniczni” i mają większe uzdolnienia manualno-precyzyjne, zaś dziewczęta są bardziej „humanistyczne”, o mniejszych zdolnościach związanych z nowoczesnymi technologiami. W jaki sposób oddziałują na nas takie stereotypy? Jak uczyć, by nimi nie ograniczać?
https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/stereotypy-a-tik.pdf

2. ICT Future Skills action plan– ICT Future Skills Action Plan (available at http://www.delni.gov.uk). The ICT
Future Skills Action Plan addressed three key themes:
Skills provision
Is current ICT higher level skills provision in NI adequate,
relevant to industry, accessible and integrated?
Career attractiveness
How to promote careers in ICT as an attractive option?
Additional sources of talent
How can we access ICT talent outside NI?
https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/ict_future_skills_plan_progress_report_final.pdf

3. European Commission- women active in ICT– this study provide useful insights, which it is hoped will help to attract women to, and encourage them to remain in, the ICT sector. Based on these insights several recommendations are proposed: (1) build a renewed image of the sector; (2) empower women in the sector; (3) increase the number of women entrepreneurs in the ICT sector and (4) improve working conditions in the sector.

https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/european-commission-women-active-in-the-ict-sector.pdf

4. Kariera w ICT -W artykule przedstawiono i krótko omówiono wybrane badania i rankingi
dotyczące problematyki społeczeństwa informacyjnego i technologii ICT. Rozwój technologii
ICT implikuje powstanie całej gamy profesji dostępnych przy podejmowaniu decyzji
o wyborze ścieżki kariery zawodowej. Autor powołując się w artykule na badania własne oraz
innych osób, pokazuje, kiedy i na jakiej podstawie jest dokonywany ten jeden z najważniejszych
życiowych wyborów. W kolejnej części artykułu jest zarysowana dostępna w Polsce ścieżka edukacji
informatycznej, która może prowadzić do uzyskania kwalifikacji zawodowych informatyka,
z podkreśleniem wagi, jaką ma w tym zawodzie kształcenie ustawiczne. Tematyce wejścia informatyka
na rynek pracy, wyboru konkretnej ścieżki specjalizacyjnej, ocenie możliwości awansu
zawodowego oraz warunków materialnych proponowanych przez pracodawców poświęcono
kolejną część tekstu. Na końcu krótko przedstawiono aktualny stan oraz perspektywy rynku
pracy ICT – czynniki, które mogą mieć istotne znaczenie przy ocenie atrakcyjności zawodu informatyka.
W opinii autora prezentowany w artykule materiał wraz z załączoną literaturą może stanowić
dobry zasób referencyjny dla osób rozważających wybór ICT, jako ścieżki rozwoju zawodowego
oraz dla tych osób, które o tym wyborze współdecydują, w szczególności dla rodziców
oraz pracowników poradni zawodowych, jak również instytucji kształcących.

https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/kariera-w-ict-dobry-wybc3b3r.pdf

5. Kompetencje kluczowe. Powstrzymanie wykluczenia cyfrowego polskiego społeczeństwa wiąże się przede wszystkim z inwestowaniem w ludzi i systemy edukacyjne. To edukacja ma za zadanie przygotować obywateli, którzy będą się informować, komunikować i uczyć się z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych. Dlatego ważne jest nabywanie umiejętności informatycznych w systemie formalnym oraz nieformalnym i poza-formalnym. Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na następujące problemy badawcze: • Jakie umiejętności kluczowe są potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym? • Jak wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w szkołach w Europie? • Jak wspierany jest rozwój edukacji informatycznej dorosłych w społecznościach lokalnych?

 https://girlsgoitproject.files.wordpress.com/2015/06/kompetencje-kluczowe-w-spoleczenstwie.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s